Odvjetnički ured Tiziana Paris

Honeste vivere, alterum non laedere, suum quique tribuere.

Image
Ured

O odvjetničkom uredu

Osnovni cilj ureda je kvalitetno i efikasno pružanje pravnih usluga prilagođeno potrebama i interesima klijenata, razumijevanje njihovih potreba te ispunjenje njihovih očekivanja.

Nakon dugogodišnje uspješne suradnje s brojnim domaćim i međunarodnim klijentima, odvjetnički ured pruža sljedeće usluge:

svakodnevno zastupanje klijenata u parničnim i ovršnim sudskim postupcima, trgovačkim i arbitražnim sporovima, rješavanje statusnih pitanja trgovačkih društava, izrada ugovora vezanih uz nekretnine ili plovila, pružanje usluga iz područja upravnog prava, pomorskog prava, radnog prava, prava intelektualnog vlasništva, poreznog prava.

Temeljna načela Odvjetničkog ureda Tiziana Paris u zastupanju domaćih i međunarodnih klijenata su profesionalnost, ustrajnost, pouzdanost i vrhunske stručne usluge.

Odvjetnica Tiziana Paris diplomirala je sa najvišim ocjena na Sveučilištu u Udinama, Italija gdje je za svoj diplomski rad "Uloga Regija u strukturi i u politici Europske Unije" dobila nagradu Regije Friuli Venezia Giulia kao najbolji diplomski rad akademske godine. Nakon što je odradila vježbenički staž te položila pravosudni ispit u Republici Hrvatskoj ista je upisana u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore. Pored rada u struci, odvjetnica Tiziana Paris je ujedno i ovlašteni sudski tumač za talijanski jezik. Odvjetnica Tiziana Paris stoga pruža pravne usluge i na talijanskom, engleskom i njemačkom jeziku te se kontinuirano profesionalno usavršava sudjelovanjem na raznim seminarima i kongresima u zemlji i u inozemstvu.

Radno vrijeme

  • telefonske informacije o predmetima od 13.00 h do 15.00 h radnim danom
  • rad sa strankama po prethodnom dogovoru